Open Access
Theses and Dissertations

Advanced research and scholarship. Theses and dissertations, free to find, free to use.


Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Recent Additions

See all of this week’s new additions.

Analýza vonných látek v plazmatem ošetřené cibuli: Analysis of aromatic compounds in plasma treated onion. Krejsová, Lenka. Brno University of Technology.
Zařízení pro zkoušky předních vidlic motocyklů a elektrokol: Equipment for testing the front forks of motorcycles and e-bikes. Vaněk, Tomáš. Brno University of Technology.
Mapas de impacto visual: aplicación a las energías renovables: Visual impact maps: application to renewable energy. Lopez Uriarte, Joaquín. Universidad de Cantabria.
Posouzení bezpečnosti multifunkčního obráběcího centra: Safety assessment of a multifunctional machining centre. Šponiarová, Petra. Brno University of Technology.
Frontotemporale Dysfunktion nach den revidierten Strong-Kriterien bei der Beurteilung von Lebensqualität und Depressivität bei der Amyotrophen Lateralsklerose. Schrempf, Till. Universität Ulm.
Technologie výroby prototypů elektrických přístrojů: Technologies of the electrical apparatuses protyping. Svoboda, Filip. Brno University of Technology.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení: Evaluation of the Financial Situation of the Company and Proposals for its Improvement. Pagáč, Peter. Brno University of Technology.
Vibrace turbodmychadla vznikající buzením od spalovacího motoru: Turbocharger Vibrations Generated by Internal Combustion Engine. Schulla, Radek. Brno University of Technology.
Blender add-on pro generování astronomických objektů: Blender add-on for Astronomical Object Generation. Hlávka, Marek. Brno University of Technology.
Teachers’ experiences on using early grade screening tool for special educational needs learners in selected primary schools: Lavushimanda district, Zambia. Kaluba, Robertson Kalangwa. University of Zimbabwe.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení: Evaluation of the Economic Situation of the Selected Private Corporation and Proposals to its Improvement. Bártová, Romana. Brno University of Technology.
Automatické monitorování hustoty kapaliny: Automatic monitoring of fluid density. Bebej, Rastislav. Brno University of Technology.
Návrh designu stolní fundus kamery: Design of Fundus Camera. Danková, Magdalena. Brno University of Technology.
Kogenerační jednotky pro teplárenství: Cogeneration units for the heating industry. Kašpar, Jakub. Brno University of Technology.
Apartmánový resort Velké Karlovice: Apartments resort Velke Karlovice. Hašlíková, Adriana. Brno University of Technology.
Vytápění penzionu: Heating of the guesthouse. Kubík, Michael. Brno University of Technology.
Packaging of Enhancement-Mode Gallium Nitride High-Electron-Mobility Transistors for High Power Density Applications. Lu, Shengchang. Virginia Tech.
Návrh a realizace elektroniky pro polohovací platformu: Design and prototyping of electronics for manipulation platform. Ondryáš, Adam. Brno University of Technology.
Analýza, výběr a implementace ERP systému ve společnosti: Analysis, Selection and Implementation of the ERP System in a Company. Kostkuba, Petr. Brno University of Technology.
Sběr dat z otevřených zdrojů a jejich využití v kybernetické bezpečnosti: Open data gathering and how to use it in cybersecurity. Gašparová, Marta. Brno University of Technology.
A Quantitative Analysis on Impact of Facial Recognition Technology on Chicago Crime 2013. Gao, Jiaqi. University of Chicago.
Experiences of learners with disabilities in multi-grade classes: a case of selected special schools in Lusaka, Zambia. Ndawa, Elizabeth. University of Zimbabwe.
Regulations of Sodium Channels by Wnt Signalling in Cardiomyocytes. Chu, Cencen. University of Ottawa.
Návrh podpůrných struktur pro díly z materiálu Inconel 718: Design of support structures for parts made of Inconel 718. Kuhajdik, Matej. Brno University of Technology.
Problematika tvorby postupů pro letový provoz v oblasti civilního letectví: Problems of procedures for air operations of the civil aviation. Berger, Kryštof. Brno University of Technology.
Klasifikace nemoci na rentgenových snímcích pomocí umělé inteligence: Classification of thorax diseases on chest X-ray images using artificial intelligence. Pijáček, Štěpán. Brno University of Technology.
Využití moučných červů (Tenebrio molitor) k isolaci polyhydroxyalkanoátů z bakteriálních biomas a současné produkci potravin: Use of mealworm (Tenebrio molitor) for isolation of polyhydroxyalkanoates from bacterial biomass and simultaneous production of food. Najbrtová, Johana. Brno University of Technology.
Posouzení místního vodovodu Vohančice: The Assessment of the Local Water Supply Vohančice. Sovák, Zdeněk. Brno University of Technology.
Remotorizace letounu L-60: Remotorization of the L60 aircraft. Sahrai, Daniel. Brno University of Technology.
Příprava a realizace stavebně technického průzkumu konstrukce: Preparation and implementation of construction and technical survey of a building. Šebela, Václav. Brno University of Technology.
Návrh mezinárodní marketingové strategie vybraného podniku: Proposal of International Marketing Strategy of a Selected Company. Bartoš, Marek. Brno University of Technology.
Integrating intercultural literary competence: An intervention study in foreign language education. Schat, Esther. University Utrecht.
An analysis of educational leadership practices of teachers-in-charge in the management of community schools in Luano district, Zambia. Mupengo, Gideon. University of Zimbabwe.
Computer Vision Based Cooperative Navigation for UAVs and Ground Vehicles . Kamrath, Daniel. Auburn University.
Experimentální stanovení mechanických vlastností segmentů pryžových spojek: Experimental Determination of Mechanical Properties of Rubber Coupling segments. Zerzánek, Ondřej. Brno University of Technology.
Pokročilé generování syntaktických analyzátorů: Advanced Parser Generators. Havranek, Daniel. Brno University of Technology.
Výpočetní metoda pro predikci a konstrukci stabilních proteinů: Computational Workflow for the Prediction and Design of Stable Proteins. Kadleček, Josef. Brno University of Technology.
Zástavba indikační aparatury pro vznětový motor: Indication apparatus installation for a diesel engine. Slávik, Andrej. Brno University of Technology.
Factors contributing to poor performance of learners in commerce at grade twelve examinations in public secondary schools in Lusaka district, Zambia. Mwansa, Elizabeth. University of Zimbabwe.
Facade Design for Material Reclamation Through Digital Fabrication. Hammond, Perry Jordan. Virginia Tech.
Vzduchotechnika wellness-centra: Air conditioning in the wellness-center. Zerzońová, Karolína. Brno University of Technology.
Management rizik v organizaci: Risk management in the organization. Kochová, Adriána. Brno University of Technology.
Precizní datalogger elektrických veličin: Precision data logger of electrical values. Tomíček, Pavel. Brno University of Technology.
SwiftUI komponenta pro výběr strukturovaného vstupu od uživatele na platformě iOS: SwiftUI User Interface Component for Structured User Inputs. Strýček, Šimon. Brno University of Technology.
Samoenkapsulace bakterií podporujících růst rostlin jako cesta k nové generaci bioinokulantů: Self-encapsulation of Plant Growth Promoting Rhizobacteria as a way towards new generation of bioinoculants. Gašparová, Dominika. Brno University of Technology.
Výroba součásti "Kabelová příchytka": Production of the component "Cable clamp" Hráček, Josef. Brno University of Technology.
The Relationship between Minority Stress and Intimate Partner Violence in Women's LGBTQ+ Relationships: The Potential Mediating Role of Adult Attachment. Rodd, Keara. University of Victoria.
Návrh efektivnějšího systému motivace a odměňování zaměstnanců ve společnosti Emerson a.s, divize Branson: Proposal of Effective System of Motivation and Bonuses in Emerson a.s., Division Branson. Miškechová, Lucia. Brno University of Technology.
Vliv koncentrace vybraných perlitotvorných prvků na strukturu a vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem: Influence of concentration of selected pearlitic elements on structure and properties of spheroidal graphite cast iron. Kazdera, Vojtěch. Brno University of Technology.
Využití strojového učení k rozpoznání pohybu feederového prutu: Exploitation of Machine Learning for Identification of Feeder Rod Movement. Vele, Patrik. Brno University of Technology.
Částicové efekty v light fieldu: Light Field Particle Effects. Škvařil, Jan. Brno University of Technology.
Postup při výběru vhodného informačního systému pro výrobně-obchodní společnost: Method of Selection of Appropriate Information System for Commercial Production Company. Krause, Jan. Brno University of Technology.
Botanický skleník: Botanical greenhouse. Orságová, Martina. Brno University of Technology.
Vybrané pokročilé modely stochastického programování: Selected Advanced Stochastic Programming Models. Brzobohatý, Jan. Brno University of Technology.
Costs of Political Polarization: Evidence from Mutual Fund Managers during Covid-19. Vorsatz, Matthew Blair. University of Chicago.
Optimální řízení světelné křižovatky: Optimal control of intersection signaling. Tinka, Petr. Brno University of Technology.
A Comparative Study on the Expository Writing Abilities of Kindergarten Students With and Without Developmental Language Disorder. Andrus, Kristine Michelle Dayley. Brigham Young University.
Vliv počtu a polohy výztužných lopatek na charakteristiku Francisovy turbíny: The influence of number and position of stay vanes on characteristic of Francis turbine. Mraček, Pavel. Brno University of Technology.
Výroba hliníkových nano-šablon pomoci kontrolované anodizace v roztoku: Fabrication of aluminium nano-templates by controlled dip anodizing. Stehlíček, Kamil. Brno University of Technology.
Gravitační uložiště energie: Gravitational energy storage. Militký, Ondřej. Brno University of Technology.
Výroba odlitků metodou vypařitelného modelu s využitím 3D tištěných modelů: Production of castings by the Full-Mold casting using 3D printed models. Svoboda, Jaroslav. Brno University of Technology.
Sanace stokové sítě a kanalizačních přípojek: Rehabilitation of sewer networks and sewer connections. Brychta, Kryštof. Brno University of Technology.
Konštrukčný návrh dvojfázového odľučovača: Design of a two-phase separator. Brančan, Peter. Brno University of Technology.
Návrh a realizace laboratorního modelu "Automatické otevírání pátých dveří osobního automobilu": Design and production of laboratory model “Automatic trunk door opening”. Vodička, Ondřej. Brno University of Technology.
Digitální zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro paletizaci: Digital commissioning of a robotic production system for palletizing. Zajíček, Matouš. Brno University of Technology.
Systém odměňování zaměstnanců a návrh změn ve vybrané společnosti: The Remuneration System of Employees and Proposal of Changes in Selected Company. Gregorová, Karin. Brno University of Technology.
Morfovatelné nosné plochy letadel: Aircraft lifting surface morphing. Přikrylová, Helena. Brno University of Technology.
Bytový dům v Poličce: Apartment building, Polička. Šafář, Jan. Brno University of Technology.
Monochrome Painting and the Period Body in Andrea del Sarto's Cloister of the Scalzo. Zappella, Christine. University of Chicago.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn: Information System Assessment and Proposal of ICT Modification. Kroupa, Ondřej. Brno University of Technology.
Establishing the role of meetings of professional learning community for teachers’ continuing professional development in Chibolya and Mumuni zones in Lusaka district, Zambia. Mamba, Chiliba. University of Zimbabwe.
Počítačová hra pro boj se suchem v Unity: A Computer Game to Fight Drought in the Countryside in Unity. Petrjanoš, Dominik. Brno University of Technology.
Mobilní aplikace pro sledování stavu komponent jízdního kola: Mobile App for Monitoring the Condition of Bike Parts. Kotoun, Josef. Brno University of Technology.
Střídače pro fotovoltaické elektrárny: Inverters for photovoltaic power plants. Rusyn, Jevhen. Brno University of Technology.
Koncepční návrh soutěžního modelu s vertikálním startem a přistáním: Conceptual design of competition model with vertical take-off and landing. Monková, Paulína. Brno University of Technology.
Využití již deponovaných VEP při výrobě cementu: Utilisation of already deposited energy by-products in cement production. Lukášek, David. Brno University of Technology.
Agilní objektově-orientovaný vývoj softwaru v ABAP: Agile Object-Oriented Software Development in ABAP. Baginová, Lucia. Brno University of Technology.
Kvantová a postkvantová kryptografie: Quantum and Post-quantum Cryptography. Krivulčík, Andrej. Brno University of Technology.
Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku: The Use of Means of Artificial Intelligence for the Decision Making Support in the Firm. Sedláček, Jakub. Brno University of Technology.
Understanding the Environmental Sustainability, Conversion Economics, and Performance of Bio-polyethylene for Nonwoven Applications. Suarez, Antonio Jose. North Carolina State University.
Analýza trubkovnic na základě norem a MKP: Tubesheet analysis according standards and FEM. Horniak, Patrik. Brno University of Technology.
Automatizované plošné měření intenzity srážek prostřednictvím sítě mikrovlnných spojů: Automated area measurement of precipitation intensity via a network of microwave links. Bubniak, Milan. Brno University of Technology.
Does Active Experience Support Children's Learning from Instruction? Brezack, Natalie. University of Chicago.
Digitální zprovoznění robotizované obsluhy obráběcího stroje: Digital commissioning of robotic machine tool operator. Tecl, Michal. Brno University of Technology.
Aktualizace investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů: Update of the Investment Portfolio of the Hedge Fund. Rybár, Tomáš. Brno University of Technology.
Návrh online marketingové kampaně společnosti expandující na zahraniční trh: Proposal of Online Marketing Campaign for a Company Expanding on a Foreign Market. Franěk, Jiří. Brno University of Technology.
Adaptace hospodářského stavení: Adaptation of a farm building. Juda, Jaroslav. Brno University of Technology.
Zdravotně technické instalace v rekreačním objektu: The Sanitary and Gas Instalation in the Guesthouse. Kocanda, Michal. Brno University of Technology.
Ochrana autorských práv elektronických dokumentů: Copyright protection of electronic documents. Zachoval, Tadeáš. Brno University of Technology.
Vlastnosti proudových signálů při sekvenaci nanopórem: Properties of current signals in nanopore sequencing. Plocková, Veronika. Brno University of Technology.
Návrh pásové brusky: Design of belt grinder. Polnický, Jan. Brno University of Technology.
Optimization of multicore optical fibers with fiber Bragg gratings towards bend and shape sensing. Idrisov, Ravil. Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Elektroakustický hardwarový hudební nástroj - sampler s neobvyklými ovladači: Electroacoustic Hardware Musical Instrument - Sampler with Unusual Controlers. Dudáš, Martin. Brno University of Technology.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení: Evaluation of the Economic Situation of the Selected Private Corporation and Proposals to its Improvement. Červinek, František. Brno University of Technology.
Brzdění asynchronního stroje: Braking of an induction machine. Mareček, Šimon. Brno University of Technology.
Zadní část zpětného překladače produkující kód v jazyce C: C Back-End for a Decompiler. Urban, Martin. Brno University of Technology.
Spatial Deixis and the Demonstrative System of Kalaallisut. McMahan, Hilary. University of Chicago.
The Effect of a Trace Element Supplement on the Biomethane Potential of Food Waste Anaerobic Digestion. Graff, Kelly Mackenzie. Virginia Tech.
Porovnání vzdušného prostoru ČR a vzdušného prostoru Republiky Kazachstán: Comparison of the airspace of the Czech Republic and the airspace of the Republic of Kazakhstan. Fedoskova, Anastasiya. Brno University of Technology.
Design sady malých kuchyňských spotřebičů: Design of Small Kitchen Appliances. Vejrostová, Kateřina. Brno University of Technology.

About OATD.org

OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently indexes 6,289,787 theses and dissertations.

About OATD (our FAQ).

Visual OATD.org

We’re happy to present several data visualizations to give an overall sense of the OATD.org collection by county of publication, language, and field of study.

You may also want to consult these sites to search for other theses: