Open Access
Theses and Dissertations

Advanced research and scholarship. Theses and dissertations, free to find, free to use.


Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

October 3, 2022. OATD is dealing with a number of misbehaved crawlers and robots, and is currently taking some steps to minimize their impact on the system. This may require you to click through some security screen. Our apologies for any inconvenience.

Recent Additions

See all of this week’s new additions.

Terveyden edistäminen diakonissan työssä: seurakuntien diakonissojen kokemuksia. Pieviläinen, Silja. Theseus.
Natiivimoduulien käyttö Electron-sovelluksessa. Poutanen, Valtteri. Theseus.
ESTIMATION OF LEAF AREA INDEX IN MAIZE FROM UAV-BASED LIDAR POINT CLOUD DATA VIA POINTNET++. Huang, An-Te. Purdue University.
Knowledge infrastructures for just urban futures: A case of water governance in Lima, Peru. Hoefsloot, F.I. University of Twente, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC).
People, Energy, Technology: Social and Economic Acceleration in Victoria, 1851-1914. Buckton, Rodney Maxwell. Macquarie University.
Cold flow testing of laboratory-scale hybrid rocket engine test apparatus. Patil, Shivanand R. Toronto Metropolitan University.
Asumispalveluyksiköiden ja kotihoidon henkilökunnan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen. Wiik, Heidi. Theseus.
Creating a new sales process for Company X. Parjanen, Markus. Theseus.
Tarinallisen sisältömarkkinoinnin kehittämissuunnitelma Studio Sieluisalle. Suutari, Isabella. Theseus.
Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssi. Ström, Santeri. Theseus.
Purentaelimistön toimintahäiriöt: opas omahoitoon. Mansikkamäki, Tarja. Theseus.
The Effects of Having Official Versus Casual Relationships Between People in the Workplace. Ollikainen, Venla. Theseus.
Tiedonkulku akuuttipsykiatrisen potilaan hoitotyössä päivystyspoliklinikalla. Kotoneva, Annika. Theseus.
3–5-vuotiaiden lasten motoristen taitojen kehittäminen ohjatun harjoittelun avulla varhaiskasvatuksessa. Piira, Salla. Theseus.
Katse ja muut opettajan vallankäytön välineet. Koskela, Miia. Tampereen ammattikorkeakoulu.
Huomion ja havainnon ohjaaminen infograafisessa teoksessa : markkinoinnin vuosikellon laatiminen Brink Helsinki Oy:lle. Kotilainen, Retu. Theseus.
Example-Driven Question Answering. Wang, Di. Carnegie Mellon University.
HS-Veden Akaan jätevedenpuhdistamon prosessitarkastelu: typenpoiston tehostaminen ja energiankulutus. Lehtinen, Elina. Theseus.
Toista itseäsi : tutkimus delay-efektin mahdollisuuksista ja rajoitteista. Haanperä, Julius. Theseus.
A Study of Mobility of Moroccans Student to Overseas. Ait Ahra, Yassine. Theseus.
Suomessa esiintyvät suolistoparasiitit: oppimateriaalia bioanalyytikko-opiskelijoille. Lehdonmäki, Linnea; Korhonen, Katriina. Theseus.
IMAGE CAPTIONING USING TRANSFORMER ARCHITECTURE. Nanal, Wrucha A. Purdue University.
Diakoniabarometri 2022 Muuttuva ja muuttava diakonia: Prosessikuvaus kyselytutkimuksen vaiheista. Hammarén, Hietaniemi, Kalanti. Theseus.
Growing Value: Describing the Nature of the Relationship Between Street-Level Greenery and Housing Prices in Toronto. Bridgwater, Spencer. Toronto Metropolitan University.
Transitions in the Workflow of a Psychiatric Hospital Unit During the COVID-19 Pandemic and Design Implications. Ruiz, Raquel Lauren. Purdue University.
Employer Brand and Employer Value Proposition from the Employees’ Perspective: a case study of Ahola Digital Oy Ab. Prest, Ida. Theseus.
Rahoitusriskien hallinta : case Yritys X. Nikkanen, Miia. Theseus.
Vammaisen lapsen kohtaaminen sijaishuollossa : vammaisen lapsen kuulluksi tuleminen ja osallisuuden tukeminen. Rantamäki, Taru. Theseus.
Riskit maanteiden tavaraliikenteen yrityksissä. Äijälä, Julia. Theseus.
Vibrationsterapi: en redogörelse för användningen av vibration som manuell behandlingsmetod. Ylöstalo, Elias. Theseus.
Ikäihmisten kokemus osallisuudesta palvelutalossa. Hiltunen, Erica. Theseus.
Vesiosuuskuntien omaisuudenhallintatyökalu. Huttunen, Jani-Aleksi. Theseus.
Assessing the Role of National Peace Infrastructures in Conflict Prevention: A Study of Ghana's National Peace Council (NPC). Adjei, Maxwell. Kent State University.
Esihenkilön vuorovaikutustaidot johtamisessa. Tanskanen, Vilma. Theseus.
Study on replacing a commercial software with a product built in-house. Annugula, Krishna. Theseus.
Lapsen yleisanestesia ja vanhemman pelon lievittäminen. Salo, Eero. Theseus.
The X-Culture project from the participants’ point of view: Team integration and collaboration processes. Mensiitova, Assem. Theseus.
Mobiilisovelluksen kehittäminen. Silvasvuori, Esa-Pekka. Theseus.
Työmaavesien laadunhallinta haltuun – Opas kaupungeille ja kunnille. Vilminko, Heidi; Leskinen, Piia; Honkala, Niina; Simi-Virahsawmy, Johanna; Yliruusi, Hannamaria; Nenonen, Anne; Rantakari, Miitta; Korhonen, Anni; Rautakorpi, Saija. Turun ammattikorkeakoulu.
MEMS-testauslaitteiston osumatarkkuuden laadunvarmistusprosessin kehittäminen. Mäkilä, Toni. Theseus.
Somemarkkinoinnin hyödyt ja haasteet kauneusalalla. Aho, Aleksi. Theseus.
Sairaanhoitajien ja lääkäreiden organisaatioon sitoutuminen yksityisen palveluntuottajan terveyskeskuksissa. Kanniainen, Varpu. Theseus.
Oikeusapusihteerin perehdytysopas. Raussi, Perttu. Theseus.
Tutkimus opiskelijakunta Helgan digitaalisista palveluista. Humalainen, Katja. Theseus.
Understanding volunteers’ motives and improving OmaKoutsi volunteer programme at Tukenasi Ry. Engblom, Linda. Theseus.
Management framework for higher education institution-based community innovation labs. Păunescu, Carmen; Ruohonen, Anna; Spencer, Nicholas. Editura Economica.
Uusi työntekijä -oppaan teko DSV Road Oy:lle. Pihakivi, Nuutti. Theseus.
Moral and ethical side of using of AI in modern life. Dunshin, Ilia. Theseus.
Nainen sijoittajana 2020-luvulla. Päivinen, Johanna. Theseus.
Kotihoidon työntekijöiden käsityksiä itseohjautuvuudesta. Oyumaa-Ganbat, Nomin-Erdene. Theseus.
Sähköturvallisuus ja sen todentaminen primääritesteillä pikaraitiotiehankkeessa. Ilola, Tommi. Theseus.
Quality Control in Manual Data Collection. Seker, Osman. Theseus.
CHARACTERIZATION OF THE NATURAL ENEMIES OF RUST FUNGI (PUCCINIALES). Zapata, Paula A Gomez. Purdue University.
Digital agency of vulnerable people as experienced by rehabilitation professionals. Silvennoinen, Piia. Elsevier BV.
"Heikoimpien puolella turhaa kulutusta vastaan" - Tutkimus kestävästä diakoniasta. Rotola-Pukkila, Mirka. Theseus.
Proseduraalinen pelikenttien generointi. Jokela, Jimi. Theseus.
IT-alan työntekijöiden työhön ja organisaatioon sitoutuminen. Kiukas, Lisa. Theseus.
Kuluttajamyynnin erot perinteisissä ja digitaalisissa myyntikanavissa : opas myyjälle eri myyntikanavissa työskentelyyn. Pitkänen, Niko. Theseus.
Liikuntaharrastus nuorten mielen hyvinvoinnin tukena: liikuntaharrastusten merkitys nuorelle ja mielen hyvinvoinnille. Kangas, Jenni. Theseus.
Perehdyttäminen kannattaa aina: sairaanhoitajan laadukas perehdyttäminen. Parviainen, Marika. Theseus.
Assistentin perehdytys monikulttuuriseen työympäristöön. Junttila, Veronika. Theseus.
Optometristi palveluosaajana : palvelumuotoilulla asiakasymmärrys esiin. Kallio, Laura; Koivisto, Leia. Theseus.
Noutotoimitusten kehittäminen kohti paperitonta jakelua. Mäkelä, Jere. Theseus.
Tietoturva kuntaorganisaatiossa : Tietoturvallisuus osana rakennusvalvonnan työskentelyä. Hirvonen, Joona. Theseus.
Valkosolujen morfologinen säilyvyys EDTA-näytteessä. Ronkanen, Ida. Theseus.
Kaatumisvaaran vaikutus ikääntyneen elämänlaatuun: Pori 75-terveystarkastusten tuloksia. Rajala, Minna. Theseus.
Osallisuutta ja tukea: Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiirin viestintäsuunnitelma. Kaspio-Oksa, Marika. Theseus.
Itä-Suomen Liikuntaopiston markkinointisuunnitelma 2023. Hiltunen, Jenna. Theseus.
Kolmiulotteinen maastogeneraattori. Rosenlöf, Samuel. Theseus.
Uuden esihenkilön opas Inex Partners Oy:lle. Eronen, Suvi. Theseus.
Alvar Aallon ateljeen Tavernan keittiön restaurointi. Suviranta, Saara. Theseus.
Avominne-klinikan Lahden toimipisteen kuntoutuksen arviointia CORE-OM-mittarilla toteutettuna. Hakasaari, Katja. Theseus.
“Kun on kriisin paikka, niin silloin pitää jotenkin mennä sen perustehtävän äärelle”: tutkimus kuraattorien kokemuksista työstään COVID-19 pandemian aikana. Joof, Mira. Theseus.
Theoretical methods for non-relativistic quantum and classical scattering processes. Venkatesh, Akilesh. Purdue University.
Ohjelmistotestaajan perehdytyksen runkosuunnitelma. Korpela, Johannes. Theseus.
Työelämä tulevaisuudessa : case Etsitkö töitä-hanke. Tukiainen, Jaana. Theseus.
Asiakaslähtöisten ja moniammatillisten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen Siilinjärven kunnassa. Ojalehto, Sari. Theseus.
Ikäihmiset digitaalisten palveluiden käyttäjinä. Stenman, Iisa. Theseus.
Vastuullinen työkyvyn tuki (TYÖOTE) -hanke Kokemuksia uuden toimintamallin kehittämisestä Pirkanmaalla. Tähtinen, Tiina. Theseus.
Nikolay Ivanovich Pirogov and his contribution to medicine in 19th Century Imperial Russia. Hendriks, I.F. Leiden University.
Tentittääkö? : osaamisen todentamista kestävästi EXAMilla. Mustonen, Mervi. Tampereen ammattikorkeakoulu.
Творчество М.Н. Загоскина в процессе формирования русской национальной идеологии . Ящук, Екатерина. Tartu University.
Venäläistaustaisten maahanmuuttajien mielenterveystyön edistäminen. Pietilä, Samu. Theseus.
Fiksuviini-palvelun kehittäminen laajemmalle kohderyhmälle. Ehanto, Ville. Theseus.
Kuitusuolen ympäristövaikutukset. Parjanen, Helena. Theseus.
Automaattilypsyn ja laidunnuksen yhdistäminen on haastavaa. Kärkkäinen, Leena; Maunumäki, Arja; Repo, Mika; Pulkka, Eeva-Kaisa. Oulun ammattikorkeakoulu.
Exploration Of Codeless In-situ Extended Reality Authoring Environment For Asynchronous Immersive Spatial Instructions. Chidambaram, Subramanian. Purdue University.
LGBT-markkinointi: markkinointi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Savilaakso, Alice. Theseus.
Development of Therapeutics, Models and Diagnostics for Multiple Sclerosis and Neurodegeneration Research. Popovich, Brad A. Kent State University.
The Role of Employee Well-Being in Business Success. Jayirayi Kanda, Rochelle Fadzai. Theseus.
Johtoautonkuljettajien osaamisen kehittämiseen liittyvän koulutuskokonaisuuden lähtötasokartoitus ja sisällön suunnittelu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella. Huttunen, Jukka. Theseus.
Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia kokemustoimijan käytöstä simulaatio-oppimisessa. Hynynen, Emma; Kanniainen, Niina. Theseus.
Lisämyynnin kehittäminen hotellin vastaanotossa. Sinkkonen, Noora. Theseus.
I'm a Tutor - What's Your Superpower? Stadin ammatti- ja aikuisopiston tutoropiskelijoiden kokemuksia tutortoiminnasta ja siihen sitoutu. Ockenström-Riskilä, Liina. Theseus.
Tietoisuustaitoharjoitukset lapsen itsesäätelyn tukena varhaiskasvatuksessa. Kolu, Essi. Theseus.
ESG-luokittajat ja varainhoitajat vastuullisessa sijoittamisessa. Hallbäck, Markus. Theseus.
Työhyvinvoinnin ylläpitäminen muutostilanteissa. Koskivaara, Nina. Theseus.
Tunable Multifunctionalities in Oxide-based Phase Change Nanocomposite Thin Films. He, Zihao. Purdue University.
Askel-projekti. Kotanen, Aatu. Theseus.
Molekyylibiologian soluviljelyharjoitustyöt : opetusvideot bioanalyytikko-opiskelijoille syventävälle opintojaksolle. Soininen, Karoliina; Hämäläinen, Roosa. Theseus.

About OATD.org

OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently indexes 6,389,907 theses and dissertations.

About OATD (our FAQ).

Visual OATD.org

We’re happy to present several data visualizations to give an overall sense of the OATD.org collection by county of publication, language, and field of study.

You may also want to consult these sites to search for other theses: